4e Virtueel FC – 15 mei 2020

Vanmiddag was al weer de 4e zoommeeting van het Netwerk Uitvaartvernieuwers in coronatijd. Waren de vorige meetings vooral om elkaar toch te kunnen spreken – dit keer kwamen we virtueel weer bij elkaar onder de vlag van het FC.

Wat hebben we gedaan? Uitwisseling ervaringen van uitvaarten tijdens corona Tijdens het voorstelrondje vertelde iedereen over corona-ervaringen die hij of zij had opgedaan. Daarbij kwam vooral naar voren dat de deelnemers veel moeite hadden met de regels m.b.t. aanraking en samenscholing die nu gelden. De behoefte om iemand aan te raken om te kunnen troosten, de schrijnende verhalen van nabestaanden en de vreemde situatie dat je na een uitvaart niet even kunt napraten waren bij vrijwel iedereen aan de orde.

Ervaringen met Zoom

Aafke Halma vertelt over haar ervaringen met het gebruik van Zoom om interactieve vieringen te houden. Hoewel er nog veel te verkennen valt, heeft zij ook mooie ervaringen opgedaan tijdens kerkdiensten, waarin kerkleden actief mee kunnen doen aan een viering. Daarnaast zijn er mogelijkheden om in kleine groepjes uit elkaar te gaan of iets te laten maken en dat digitaal te delen. Zelfs koffiedrinken of met elkaar eten is via Zoom mogelijk. In het volgende FC gaan we verder kennismaken met Zoom.

Verslag Aafke Halma