Wat de leden bieden

Zoekt u een uitvaart die niet volgens de standaard draaiboeken verloopt maar waarbij er ruimte is voor eigen inbreng? Eén waarbij het gaat om de eigenheid en persoonlijkheid van de overledene en zijn of haar nabestaanden? Kijk dan eens bij het NU!

Zoekt u een bijzondere kist, mand, wade, gedenkmonument of urn? En houdt u van persoonlijk en op maat? Kijk dan eens bij het NU!

 

Persoonlijk

Een heel leven omvatten in een uitvaart… In een paar dagen tijd zoveel keuzes maken, het lijkt bijna onmogelijk. De uitvaartbegeleiders van het NU helpen daarbij. Ze werken op maat en bekijken steeds wat er nodig is. De leden van het NU hebben veel ideeën over mooie locaties en de invulling van de afscheidsbijeenkomst. Ze werken met u samen en zorgen voor een afscheid waar je met een goed gevoel naar terug kunt kijken.

Kosten en verzekering

De leden van het NU zijn duidelijk in de kosten die een uitvaart met zich meebrengt en denken mee in het beschikbaar budget. Ze geven zo snel mogelijk inzicht in de te verwachten kosten.

U kunt met elke uitvaartverzekeringspolis bij de uitvaartondernemers van het NU terecht. Dat kan ook met een natura- of pakketverzekering; u kunt overleggen met de uitvaartondernemer over de mogelijk financiële consequenties.

Als u zich nog oriënteert op een uitvaartverzekering dan raden we u aan een kapitaalpolis af te sluiten waar een bedrag wordt uitgekeerd. Zo blijft u onafhankelijk en houden u en uw naasten alle keuzevrijheid, ook als uw wensen en ideeën veranderen.

Duurzame uitvaart

De duurzame of ‘groene’ uitvaart: het heeft de aandacht van de leden van het NU. Met duurzaam bedoelen we niet alleen ‘zo min mogelijk milieubelastend’ maar ook ‘eerlijk zaken doen’. Als dat voor u ook belangrijk is dan lichten we u graag voor. Bijvoorbeeld wat betreft kisten, baren en wades; we zoeken naar duurzame, niet milieubelastende materialen. We kijken of er zuinig vervoer mogelijk is (een bus? De fiets?). Maar we hebben ook ideeën over bloemen en consumpties.

 

Kinderen

De leden van het NU hebben speciale aandacht voor kinderen. Als het gaat om het afscheid van een kind denken uitvaartbegeleiders – zoals voor elke uitvaart – mee in andere mogelijkheden en locaties en ze geven tijd. Maar ook richten ze zich op de kinderen die betrokken zijn bij een uitvaart. Ze kunnen uitleggen over hoe eerlijk te zijn naar kinderen over moeilijke onderwerpen en hoe kinderen serieus te nemen in hun proces van afscheid nemen. Ook zijn er onder de leden van het NU mensen die speciaal producten maken voor kinderen, zoals kistjes, manden of urnen.

 

Nazorg

Een goed afscheid is waardevol en kan een belangrijke eerste stap zijn in het rouwproces. Maar daarna komt er vaak nog veel op nabestaanden af. Praktische zaken moeten geregeld, het gemis wordt steeds op een andere manier gevoeld en nabestaanden hebben emoties en vragen over ‘het leven zonder die ander’. Ook hier hebben de uitvaartbegeleiders van het NU oog voor. En er zijn leden die zich speciaal in nazorg hebben gespecialiseerd.